MİSYON & VİZYON

Misyonumuz; Sağlıktaki son gelişmelerin ve bilimsel verilerin ışığında, teknolojiyi kullanarak tıbbi etik ilkelerinden taviz vermeden hastanemize müracaat eden hastaları sağlığına kavuşturmak ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

Vizyonumuz

Kaliteli sağlık hizmetlerini toplumun geneline ulaştıran öncü kurum olmaktır.

Hedeflerimiz

 • Hizmet kalitesini güvence altına almak ve arttırmak,
 • Kalite çalışmalarına, tüm çalışanların katılımını sağlamak,
 • Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarını en üst seviyede karşılamak, 
 • Hizmet kalitesini iyileştirmek,
 • Maliyetleri düşürmek, Verimliliği arttırmak,
 • Kuruma güvenirliliği arttırmak ve devamlılığını sağlamak,
 • Yatak sayımızı ve hizmet branşımızı arttırmak,
 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlamak, 
 • Hastanemizde çalışanların iletişim becerileri ve kişisel gelişimlerini eğitim vererek artırmak, 
 • Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını uygun bir şekilde karşılamak ,
 • Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek. 
 • Hastanenin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.
 • Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek. 
 • Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak 
 • Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.
 • Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak.
 • Çalışan ve Hasta memnuniyetlerinin üst seviyede tutmak