SARILIK ACİLDİR! 7/24 ERCP

ERCP yöntemi safra kanalı, karaciğer, safra kesesi ve pankreasta oluşan hastalıkların tedavisinde uygulanan, endoskopla 12 parmak bağırsağına açılan ağızdan girilerek yapılan tedavi yöntemidir.

ERCP veya endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi işlemi safra yollarının ve pankreas kanalının endoskopi cihazı aracılığı ile safra yollarının röntgende görülmesini sağlayan özel bir ilaç verilerek görüntülenmesi ve gerekirse, kanalda tıkayıcı sarılığa yol açan taşın çıkartılması, safra kanal ağzının darlığının açılması, biyopsi alınması gibi bazı tedavilerinin de gerçekleştirilmesine verilen addır.

Safra karaciğerde salgılanan ve yağları sindirmeye yarayan özel bir sıvıdır. Yemek aralarında depolanır ve yemeği takiben sindirmek amaçlı salgılanır. Safra kanalı papilla adı verilen bir çıkıntıdan oniki parmak bağırsağına girer. İşte safra kanalına bu papilla adı verilen çıkıntıdan girilir.

İşlem öncesinde en az 6 saat açlık gerekmektedir. İşlem yapılacak hastanın varsa diğer hastalıkları, allerjileri ve kullandığı ilaçları hakkında işlemi yapacak doktor ve hemşire ayrı ayrı bilgilendirilmelidir. Kan sulandırıcı ilaçlar 7-10 gün öncesinden kesilmelidir.