KARPAL TÜNEL TEDAVİSİ İÇİN GEÇ KALMAYIN

Karpal Tünel Sendromu, parmak ve ellerdeki sinir sıkışmalarının sonucunda oluşuyor. Bilek yapısı, altta yatan bazı sağlık sorunları ya da çalışma koşulları gibi pek çok neden bu hastalığın oluşmasına zemin hazırlıyor.

El bileğinden geçen median siniri ve bandı el bileğinin kemikleri arasında bulunur. Bu sinir, el parmaklarının hareket kabiliyeti ve his algılamasını sağladığı için oldukça önemlidir. Bu sinirin aşırı baskı ya da zorlama yahut bileğin sürekli kullanılması ile sinir baskıya uğrar ve hastanın elini rahat kontrol edememesine neden olur.

Karpal tünel sendromu bir çok rahatsızlıkta olduğu gibi ilk bulgular ve ilerleyen zamanlarda ortaya çıkan bulgular olarak iki farklı gruba ayrılabilmektedir. Genellikle sendrom yeni yeni kendisini belli etmeye başladığı dönemde kişide aşırı yorulma, kendisini sürekli bitkin hissetme ve ilk üç parmakta sürekli karıncalanma hissi görülebilir. Tedavi edilmeyen durumlarda ise bu durum gittikçe ilerleyerek kendisini daha çok belli etmeye başlar. İlk bulgulara Karpal Tünel Sendromu belirtileri ilave olarak zamanla şiddetli ağrı ve parmakların ara ara uyuşması gerçekleşebilir. Bu durum bazı kişilerin sosyal ve çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çünkü meydana gelen ağrının şiddeti o kadar fazladır ki, kişinin gece uykusundan uyanmasına bile neden olabilmektedir. Çoğunlukla el bileğinin ovulması, sallanması veya hareket ettirilmesi ağrının biraz olsun azalmasına yardımcı olacaktır.

Yukarıda saydığımız tüm belirtilere rağmen henüz tedavi edilmemiş olan durumlarda ise bir müddet sonra kaslarda erime gerçekleşmeye başlar. Özellikle bu erime baş parmak çevresinde görüleceği için zamanla kişi baş parmağını hareket ettirememeye başlar. Zamanla sinir sıkışmasından dolayı parmaklar hareket edebilme ve hissedebilme özelliğini kaybedebileceğinden dolayı kesinlikle tedavi edilmesi gerekmektedir.