Bölümler Anasayfa

ÜROLOJİ

 

Üroloji, idrar yollarının ve erkeklerde üreme organlarının yapısı, hastalıkları ve tedavileriyle uğraşan bilimdir. Bevliye olarak da isimlendirilir.

Daha Fazlası

Üroloji

Üroloji bilimi; üriner sistem taşları (böbrek, mesane, üreter, üretra), üriner sistem enfeksiyonları, kadın ve erkek cinsel sağlığı, erkeklerde kısırlık tanı ve tedavisi, kadınlarda idrar kaçırma ve çocuklarda üriner sistemde oluşan sorunlarla ilgilenir. Kan, idrar ve meni tahlilleri, işeme testleri, ilaçlı-ilaçsız röntgen filmleri, USG, tomografi gibi tanısal görüntüleme ve endoskopik incelemelerden faydalanır.

Tedavi Alanları

 • Endoskopik ürüter (URS) Taşı Cerrahisi
 • Pyeloplasti
 • Böbrek tümörlerinde laparaskopik ameliyatlar
 • Açık veya kapalı böbrek üstü bezinin alınması (Sürrenalektomi)
 • VUR cerrahisi (Endoskopik enjeksiyon tedavisi ve üreterovezal neoanastomoz
 • Nefroüreterektomi + parsiyel sistektomi
 • Mesane taşı cerrahisi
 • Mesane kapasitesinin büyütülmesi ameliyatı
 • Mesane kanseri
 • İleri evre parsiyel total sistektomi
 • Mesane alınması + Üriner diversiyon
 • Endoskopik mesane tümörü ameliyatları (TUR-M)
 • Prostat biyopsi (Ultrason eşliğinde lokal veya genel anestezi seneği ile)
 • Radikal prostatektomi
 • Üretra taşı cerrahisi
 • İdrar kanalı darlıklarında endoskopik cerrahi
 • Hipospadias ve epispadias cerrahisi
 • Sling (Üretra askı) ameliyatları
 • Sünnet
 • Penis eğrilik ameliyatları
 • Penis protez (Mutluluk çubuğu) takılması
 • İnmemiş testis ameliyatları
 • Siğil ameliyatları
 • Varikosel ameliyatları
 • Hidrosel ameliyatları
 • Testisin alınması
 • Testis biyopsisi
 • Testis tümör cerrahisi  (Orşiektomi)    
 • Retroperitoneal  lenf nodu diseksiyonu
 • Testis protezi konulması

BÖLÜM EKİBİ<

Tüm Doktorlar<