Kliniğimizde verilen hizmetler:

 • Kalp krizi
 • Koroner kalp hastalığı
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Ritim bozuklukları
 • Hipertansiyon
 • Hiperkolesterolemi
 • Doğumsal kalp hastalıkları
 • Ekokardiyografi 
 • Kardiyak aciller
 • Girişimsel olmayan işlemler
 • Elektrokardiyografi
 • Doppler ve renkli doppler ekokardiyografi
 • Treadmill efor testi
 • Stress ekokardiyografi
 • 24 Saat EKG ve kan basıncı izlemi
 • Elektrokardiyografi (EKG) ve eforlu EKG
 • Ekokardiyografi
 • Holter monitorizasyon

BÖLÜM EKİBİ<

Tüm Doktorlar<