Bölümler Anasayfa

GENEL CERRAHİ

 

Genel Cerrahi, vücuttaki genel ya da bölgesel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisinin yanında; yaralanma ve yara iyileşmesi gibi konuları da kapsamına alan bir branştır.

Daha Fazlası

İstanbul Hospital Genel Cerrahi uygulanan tedavi yöntemleri:

 • Laparoskopik Tip 2 diyabet cerrahisi
 • Laparoskopik Obezite cerrahisi
 • Laparoskopik gastrik band, laparoskopik gastrik by-pass ve sleeve gastroektomi gibi morbid obezite (Aşırı şişmanlık) ameliyatları
 • Laparoskopik kasık fıtığı, postop herni, umblikal herni ameliyatları
 • Laparoskapik sürnenalektomi (Böbrek üstü bezi) ameliyatları
 • Laparoskopik hiatus hernisi ameliyatları
 • Laparoskopik splenektomi (Dalak) ameliyatları
 • Laparoskopik kolon kanseri ameliyatları
 • Longo yöntemi ile stapler ağrısız hemoroid ameliyatları
 • Laparoskopik safra kesesi, fıtık, kalın bağırsak vb...
 • Anal fissür (Çatlak) ve Anal fistül ameliyatları ile komplike anal fistül ameliyatları
 • Laparoskopik Apendektomi (Apandisit) ameliyatı
 • Tiroit hastalıkları ve Guatr’lı hastalıkları
 • Tiroit kanseri ve boyun diseksiyonu
 • Paratiorid bezi hastalıkları
 • Böbreküstü bezi (Adrenalektomi) ameliyatları
 • Pankreas kanseri
 • Safra kesesi kanseri
 • Kalın bağırsak kanseri
 • Yemek borusu (Özofagus) ameliyatı
 • Birçok kanser ameliyatları açık ve kapalı (Laparoskopik) yöntemlerle yapılabilmektedir.
 • Onkoplastik cerrahi yöntemlerle hasta meme kanserinden kurtulurken estetik plastik düzeltmeler aynı anda yapılabilmekte
 • Meme kanseri nedeniyle memelerini tamamen kaybetmediği gibi, ileri derecede büyük (Makromastili) memelerde de diğer memeye eşitleme
 • Karaciğer, dalak ameliyatları
 • Göbek, kesi ve karın fıtığı ameliyatları
 • Meme kanserinde bekçi düğüm (Sentinelnod) tekniği ile koltuk altı ameliyatı yapılmakta, böylece hastalar ameliyata bağlı kol ödemi (kol şişmesi)' nden korunmaktadır

BÖLÜM EKİBİ<

Tüm Doktorlar<