Bölümler Anasayfa

ENDOSKOPİ

 

Ucunda kamera olan 8-12 mm çapındaki kıvrılabilen bir alet yardımı ile üst gastrointestinal sistem denilen yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağının ve kolonun incelenmesine olanak veren endoskopik isleme endoskopi denir.

Daha Fazlası

Endoskopi

Endoskopi teşhis amacıyla kullanıldığı gibi; mide kanamaları gibi durumlarda ve mide poliplerinin alınmasında tedavi amacıyla da kullanılabilmektedir.

İşlem esnasında herhangi bir tümöral oluşum izlenirse tanıyı kesinleştirmek amacıyla biyopsi alınmasına da olanak sağlar.

Kolonoskopi, içi boşluklu bir organ olan kalın bağırsağın kolonoskop denilen bükülebilir bir aletle incelenmesi işlemidir. Kalın bağırsak, anüsten başlayıp ince bağırsağa kadar devam eden yaklaşık 1.5-2 metre uzunluğundaki sindirim sistemimizin son parçası olan bağırsak kısmıdır.

Tedavi Alanlarımız

  • Üst Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri (Özofago- gastro - duodenoskopi)
  • Alt Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri (Kolonoskopi, fleksibl sigmoidoskopi)
  • Polipektomiler, enjeksiyon skleroterapileri / band ligasyonları (Poliplerin kesilerek çıkarılması, Hemoroid ve kanamalara ilaç enjeksiyonu / bantla ya da yakılarak tedaviler)
  • ERCP - Endoskopik retrograd kolanjiyo pankreatografi (Safra ve pankreas kanalının endoskopik olarak tetkiki ve tedavisi)
  • Endoskopik hemoroid tedavileri (enjeksiyon skleroterapisi / band ligasyonu)

BÖLÜM EKİBİ<

Tüm Doktorlar<