Op. Dr. Ayşe Veyhürda Dikmen

Üroloji

Doğum Yeri, Tarihi

Çanakkale, Türkiye /

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce,Almanca,Fransızca

İletişim Hattı

Biyografi

Ayşe Veyhürda Dikmen, orta öğrenimini Çanakkale Anadolu Lisesi'nde, lise öğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde yapmıştır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda üroloji uzmanlık eğitimini tamamlayarak üroloji uzmanı ünvanı almıştır. Mecburi hizmetini Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde tamamlamış ve 2014-2018 arasında Ankara Polatlı Devlet Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak görev yapmıştır.  Ulusal kongre ve sempozyumlarda ve Uluslararası Kongrelerde kendi yazıp sunduğu çok sayıda makalesi ve bilimsel çalışması mevcuttur. Kadınlarda idrar kaçırma tedavisinde minimal invaziv yöntem olan Mesane Boynu Enjeksiyonu vakalarını içeren bilimsel çalışması 2016'da Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Kongresi'nde sunularak ödül almıştır. 2016'da 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu'nda  sunduğu bilimsel çalışmaları nedeniyle jüri özel ödülüne layık görülmüştür. 2018'de Kopenhag'da düzenlenen European Association of Urology'de kendi makalesini sunamk üzere seçilmiş ve ülkemizi bu Uluslararası üroloji kongresinde başarıyla temsil etmiştir. Uyguladığı mesleki girişimler arasında idrar kaçırma tedavileri, prostat hastalıklarının tanı ve tedavisi, kadın cinsel işlev bozuklukları, erkek cinsel işlev bozuklukları, erektil disfonksiyon tedavileri, prematür ejakülasyon tedavileri, çocuklarda gece işemesinin tanı ve tedavisi, mesane tümörlerinin tanı ve tedavisi, hematüri (kanamalı idrar) tedavileri, kronik interstisyal sistit ve kronik pelvik ağrı tanı ve tedavileri, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının etiyolojisine yönelik tanı ve tedavi yöntemleri bulunmaktadır. İngilizce, almanca ve fransızca bilmektedir. 

Eğitim

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Kongrelerdeki Sözlü Sunumlar

 1. Dikmen AV, A challenging evaluation for etiology of recurrent hematuria: Urinary system pathology or a complication of antiplatelet/anticoagulant treatment, Sözlü sunum, AM18-4952, Presentation 886, EAU18, Avrupa Üroloji Kongresi 2018, Kopenhag Danimarka
 2. Dikmen AV, Esengen S, Aktaş A, Bitik S, Güneri C, Yalcın S, Tekrarlayan hematüri etiyolojisi: Antiagregan/antikoagülan tedavi komplikasyonu mu, üriner sistem patolojisi mi, SS-40, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs
 3. Güneri C, Yalcın S, Dikmen AV, Açıkgöz O, Ak E, Tunç L, Benign Prostat Hiperplazisinde Holmium Lazer Enükleasyonu (HoLEP): İlk sonuçlarımız, SS-24, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs
 4. Dikmen AV, Güneri C, Yalçın S, Açıkgöz O, Ak E, Prematür ejakülasyon tedavisinde hasta uyumu ve sonuçlar, Sözlü sunum, SS-22, 1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu
 5. Dikmen AV, Esengen S, Güneri C, Yücetürk CN, Aktaş A, Yazar VM, Alt üriner sistem semptomlarında tadalafil 5mg ile durum nedir, SS-33, 1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu
 6. Dikmen AV, Güneri C, Esengen S, Penil kısalık yakınmaları: Türk toplumunda durum nedir, SS-31, 1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu
 7. Dikmen AV, Güneri C, Açıkgöz O, Yalçın S, Ak E, Nörojenik mesaneli hastalarda üriner sistem enfeksiyon sıklığını azaltan önlem: Temiz aralıklı kateterizasyon, SS-26, 1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu
 8. Dikmen AV, Esengen S, Alt Üriner Sistem Semptomlarının Tedavisinde Umut Verici Sonuçlar, Sözlü sunum, SS-18, 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu
 9. Dikmen AV, Esengen S, Aktaş A, Lokal ileri veya metastatik prostat kanseri hastalarında farklı LHRH agonistlerinin testosteron düzeyi ve progresyon üzerine etkileri, Sözlü sunum, SS-19, 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu
 10. DikmenAV, Yücetürk CN, Keseroğlu BB, Yıldız Y, Stres Üriner İnkontinansın Minimal İnvaziv Tedavisi: Mesane Boynu Enjeksiyonu, Sözlü sunum, SS-23, 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu
 11. Dikmen AV, Esengen S, Aktaş A, Bitik S, Tekrarlayan hematüri etiyolojisi: Antiagregan/antikoagülan tedavi komplikasyonu mu üriner sistem patolojisi mi? Sözlü sunum, SS-25, 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu
 12. Dikmen AV, Esengen S, Yücetürk CN, Sürekli salımlı propiverinin aşırı aktif mesane semptomlarının tedavisindeki etkileri, Sözlü sunum, SS-34, 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu
 13. Dikmen AV, Esengen S, Geriatrik polülasyonda tekrarlayan hematüri etiyolojisi: Komplikasyon mu üriner sistem patolojisi mi? SS-011, SÖZLÜ SUNUM, 9. Akademik Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya
 14. Dikmen AV, Esengen S, Geriatrik hastada stres üriner inkontinansın minimal invaziv tedavisi: Mesane boynu enjeksiyonu, SS-015, Sözlü Sunum, 9. Akademik Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya
 15. Dikmen AV, Esengen S, Geriatrik popülasyonda mutlu cinsel yaşam: Prematür ejakülasyon tedavisinde hasta uyumu ve sonuçlar, SS-038, Sözlü Sunum, 9. Akademik Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya
 16. Dikmen AV, Esengen S, Lokal ileri veya metastatik prostat kanseri hastalarında farklı LHRH agonistlerinin testosteron düzeyi üzerine etkileri, SS-045, Sözlü Sunum, 9. Akademik Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya
 17. Dikmen AV, Esengen S, Geriatrik yaş grubundaki erkeklerde alt üriner sistem semptomları: Silodosine yanıt, SS-052, Sözlü Sunum, 9. Akademik Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya
 18. Dikmen AV, Güneri C, Yalcin S, A new look at the last practical saviour before uncontrollable incontinence: Bladder neck injection with bulking agents for stress incontinence, O20, sözlü sunum, 5th Meeting of the EAU Section of Ueo-Technology (ESUT), Athens, Greece: 8 Temmuz-10 Temmuz 2016
 19. Dikmen AV, Yalcın S, Güneri C, Esengen S, Aktas A, Effects of treatment with separate LHRH agonists on serum testosteron level and disease progression in patients with locally-advanced or metastatic prostate cancer, poster, SEEM 2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna Hersek
 20. Yalcın S, Dikmen AV, Güneri C, Etiology of recurrent hematuria: Urinary system pathology or a complication of antiplatelet/anticoagulant treatment, poster, SEEM 2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna Hersek
 21. Dikmen AV, Güneri C, Yalcın S, Yücetürk CN, Keseroğlu BB, Kılınç H, What is the current situation in lower urinary tract symptoms with daily tadalafil, poster, SEEM 2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna Hersek
 22. Dikmen AV, Yalcın S, Güneri C, A promising minimally-invasive solution to the troubling stres urinary incontinence: Bladder neck injection with bulking agents, poster, SEEM 2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna Hersek
 23. Dikmen AV, Güneri C, Yalcın S, Acikgoz O, Ak E, Yücetürk CN, The effects of propiverine hydrochloride extended release treatment of symptoms of overactive bladder, poster, SEEM 2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna Hersek.
 24. Dikmen AV, Mirabegronun geriatrik yaş grubundaki kadınlarda aşırı aktif mesane semptomlarının tedavisindeki sonuçları, Sözlü sunum 022, 11.Akademik Geriatri Kongresi 19-23 Nisan 2018, Antalya11. Akademik Geriatri Kongresi 19-23 Nisan 2018, Antalya
 25. Dikmen AV, Geriatrik hastada stres üriner inkontinansa minimal invaziv yaklaşım: Mesane boynu enjeksiyonu, Sözlü sunum 008, 11. Akademik Geriatri Kongresi 19-23 Nisan 2018, Antalya
 26. Dikmen AV, Kadın Cinsel Disfonksiyonuna Dişi Bakışı:Türk toplumunda durum nedir? Sözlü sunum 023, 11.Akademik Geriatri Kongresi 19-23 Nisan 2018, Antalya
 27. Dikmen AV, Prematür ejakülasyon takibinde eski ama güvenilir bir kriter: İVEZ’in uygulanabilirliği, Sözlü sunum 011, 11. Akademik Geriatri Kongresi 19-23 Nisan 2018, Belek, Antalya
 28. Dikmen AV, Coşkun B, Stres üriner inkontinansın minimal invaziv tedavisi: Mesane Boynu enjeksiyonu, Sözlü Sunum 034, TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5-9 Ekim 2016,