Ziyaretçi ve Refakatçı Kabul

Ziyaretçi ve Refakatçı Kabul1.AMAÇ: Yatarak teşhis ve tedavisi yapılan hastaların refakatçi ve ziyaretçi kabulünde standart bir yöntem
belirlemektir.

2.KAPSAM: Bu talimat refakatçi ve ziyaretçi kabulünü kapsar.

3.SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından hasta ziyaret/refakatçi kabulü yapılan tüm birimler ve çalışanları
sorumludur.

4.TANIMLAR:

5.TALİMAT AKIŞI:

5.1.  Ziyaretçi Kabulü:
5.1.1.Ziyaret saatleri hafta içi ve hafta sonu 09.00 -22.00 saatleri arasındadır.
5.1.2.Ziyaretçilerin danışma birimine başvurarak hasta danışmanından Ziyaretçi Kartı almaları gerekmektedir.
5.1.3.Hasta başına en fazla 2 ziyaretçi kabul edilecektir. Kontrollü bir çıkış sağlamak için güvenlik görevlileri tarafından ziyaretçi kartları kontrol edilir. Kartsız ziyaretçiler danışma birimine yönlendirilir.
5.1.4.Ziyaretlerin 15 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılmasına özen gösterilecektir.
5.1.5.Hastanın durumu hakkındaki ön bilgiler ilgili kattaki hemşire tarafından verilecektir. Hastanın durumunu öğrenmek isteyen hasta yakınları için gerekirse hastanın hekimi ile bağlantı kurulacaktır. İlgili Hekim bulunamaz ise, hasta hakkında tıbbi bilgi verilmez.
5.1.6.Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaret hekim iznine bağlıdır. Bu durum hastanın
hemşiresine bildirilir. Ziyaretçi kısıtlaması ile ilgili bilgiler hemşire tarafından hasta ziyaretçisine iletilir.
5.1.7.Hastanın bulunduğu odalarına çiçek kabul edilmez. Gönderilen çiçekler danışma tarafından kabul edilerek
“Çiçek Kartı” ile hastaya ya da hasta yakınına bildirilir. Hasta veya hasta yakını “Çiçek Kartı” ile çiçekleri teslim alır. Dilediği takdirde hastanın bulunduğu odanın kapısına gönderilen çiçekler konulabilir.
5.1.8.Hastanın yatışı esnasında en fazla iki hasta yakını kendisine yardımcı olabilecektir. Yatışı takiben 30 dakika
içinde hasta yakınlarının odadan ayrılmasına özen gösterilecektir.
5.1.9. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan hastaların odaları boşalmış dahi olsa hastaların ziyaretçileri odada
kalamazlar. Bu kontrol güvenlik görevlisi ve hemşireler tarafından yapılır.
5.1.10.Ziyaret saatlerinin dışında acil yatmış hastaların birinci derecede yakınlarının hastayı ziyaret isteği karşısında katlar için hastanedeki sorumlu yönetici, yoğun bakım için ise sorumlu nöbetçi hekim ile temas kurularak izin alınacaktır. Hastanın hekimi ile görüşülerek tıbbi yönden sakınca olup olmadığı öğrenilecektir.
5.1.11. Ameliyat saatleri ilgili servis hemşiresi tarafından öğrenilip, kontrol edilir.
5.1.12.Ameliyat sonrası tıbbi açıdan bir sakınca yok ise en fazla iki yakını kata çıkabilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de ilgili servis hemşiresi ile görüşüp onay alınmalıdır.
5.1.13.Ameliyata giren hasta ile ilgili bilgiler ilgili servis hemşiresi muntazam olarak iletilir ve hasta yakını
bilgilendirilir.
5.1.14.Belirlenen saatler dışında hastasını ziyaret için ısrar eden hasta yakınları ile ilgili olarak mesai saatleri içinde
halkla ilişkiler Müdürü mesai saatleri dışında hastanedeki sorumlu İdare Amiri ile temas kurulacaktır. Hasta yakınları ile tartışılmaya gidilmeden ilgili servis hemşiresi ile gerekirse güvenlik görevlisi ile sorun çözülmeye gidilecektir.
5.1.15.Ziyaretçilerle ilgili uygulamalarda birinci derecede ilgili servis hemşireleri sorumlu olacaktır.
5.1.16.Günü birlik yatışlarda da yukarıdaki kurallar geçerli olacaktır.
5.2.Yoğun Bakımlara Ziyaretçi Kabulü:
5.2.1.Eğer tıbbi bir sakınca yoksa yoğun bakım hemşiresi ve hekimi ile görüşülerek hasta/ hasta yakını bir-iki
dakikalığına yoğun bakıma alınabilir.
5.3.Refakatçi Kabulü:
5.3.2.Hastanın refakatçisi hastanemizde kaldığı süre içerisinde konuğumuz olduğu için ilgili servis hemşiresi
tarafından kendisine gerekli bilgi sağlanmalı ve rahatı temin edilmelidir.
5.4.Ziyaretçi ve Refakatçileri için Kurallar:
5.4.1.Hastalarımızın sağlığı için tüm hastane binası içerisinde sigara içilmesine kesinlikle izin verilmeyecektir.
5.4.2.Gerek çalışan gerekse hasta ve yakınları tarafından katlarda yiyecek bulundurulmasına kesinlikle izin
verilmeyecektir.
5.4.3.Refakatçilerin katlara yiyecek çıkarmamaları için gerekli kontrol ilgili servis hemşiresi ve güvenlik görevlileri tarafından yapılacaktır.
5.4.4.Katlara hasta/hasta yakını tarafından çikolata hariç yiyecek çıkarılması yasaktır. Çikolatanın hastalar
tarafından kullanımındaki tıbbi sakınca durumu ilgili hemşire tarafından kontrol edilecektir. Katlara hasta/hasta
yakını tarafından herhangi bir içecek çıkarmak yasaktır. Katlara kolonya çıkarılabilir.
5.4.5. Çocuk hastaların refakatçilerin odadan ayrılmalarının hekim tarafından sakıncalı görüldüğü durumlarda ilgili
servis hemşiresi tarafından geçici olarak refakat edilir.
5.4.6.Hastanın diyetisyen tarafından hazırlanan yemeği dışında arzu ettiği yiyecek-içecek olursa hekiminin bilgisi
dahilinde hastane tarafından temin edilebilir..