BEL AĞRILARI

BEL AĞRILARI

Bel: Kas – iskelet sistemi ağrılarını en sık görülen yeridir.
 
Bel ağrılarını sebebi bir çok faktöre bağlıdır. Sıgara içenlerde, uzun yol sürücülerinde, uzun süre ayakta çalışanlarda, aynı pozisyonda uzun süre oturanlarda , ağır yük kaldıranlarda , psikolojik nedenlerden , stresli ortamlarda çalışanlarda , öksürenlerde ve düşük geliri olanlarda sıklıkla görülür. Riskin en büyük olduğu yaşlar 35-55 yaş arasıdır. 55 yaş üzerinde kadınlarda daha sık görülür.

Belde 5 adet hareketli omur mevcut olup bütün omurganın %25 ini oluşturular vede omurganın en çok yük taşıyan bölgesidir.

Bel ve bacak ağrısı ile baş vuran hastalara bel ağrısı , bel tutukluluğu , bacak ağrısı gib anlamlara gelen lumbalji , lumbago ve siyatalji şeklinde tanılar koyarak olay incelenmeden basite alınmamalıdır. Bel ve bacak ağrılarını nedenleri hafif bir travma ve mekanik bir bozukluktan enfeksiyos ve neoplazik hastalıklara kadar değişmekte , tedavileride aynı şekilde farklılıklar göstermektedir. Bu sebeple hastada iyi bir sorgulama ve fizik muayene gerekir. Hastada tanıyı koyabilmek için gerekirse laboratuar tetkikleri radyolojik tetkiklerde yapılmalıdır.

Hastanın muayenesinde hastanın yeri zamanı nasıl başladığı daha önce aynı şikayetleri olup olmadığı bel ağrılarına eşlik eden uyuşma, tutukluluk, keçeleşme ve kuvvetsizliğin olup olmadığı , bölgesel olarak ürolojik ve kadın doğuma ait şikayetlerin olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Hastalarda ağrıyı bel ağrısı ve bel bacak ağrısı olarak incelemek daha doğru olur. Beldeki ağrı daha çok mekanik olarak zorlanmayla , faset eklemlerde , miyofasiyel ağrılarda disk bozukluklarından kaynaklanır. Belden bacağa yayılan ağrılar ise kök basılı sinir ucu iritasyonu yapan disk herniasyonlarından kaynaklanmakta olup radiküler bir dağılım göstermektedir.

Bel bacak ağrıları gece istirahatte artıyorsa enflamatuar romatizmal hastalıkların enfeksiyonların spinal kord ve kemik timörlerini düşündürmelidir.

Muayene :İyi bir gözlemleme elle muayane labaratuar ve radyolojik tetkikler ve sırasıyla bizleri tanı koymaya yönlendireceklerdir.

Bel ağrısı yapan sebepler :

1- Doğumsal anomaliler
2- Travma
a ) akut ve kronik strain
b ) kompresyon fraktürleri

3- Belin dejeneratif hastalıkları
a ) disklere bağlı
b ) faset eklemlere bağlı
c ) hem disklere hemde faset eklemlerine bağlı
d ) disk herniasyonuna bağlı
e ) spinal stenoza bağlı

4- Spondiloliz ve spondilolistezis
5- Seronegatif spondiloartropatiler
6- Osteopenik kemik hastalıkları
a ) osteoporoz
    b ) osteomalazi
    c ) paget hastalığı
7- Torokolomber birleşke sendromu
8- Miyofasiyel ağrı sendromu
9- Sakroiliak eklem sendromu
10- Koksikodinya

11- Timörler
a ) kemiksel
b ) spinal

12- Enfeksiyonlar
a ) osteomiyelit
b ) diskitis

13- Nonspinal bel ağrıları (karın içi organların hastalıklarının yayılım ağrısı)
14- Psikonörotik bozukluklar
15- Postoperatif bozukluklar

Yukarıda bahsedilen hastalıklardan herhangi birinin teşhisi konulup tedavisi teşhise yönelik olarak uygulanmaktadır.

Genel olarak hastanın tedavisinde

  • Asıl sebebe yönelik tedavi
  • Sebebi ortadan kaldırmak mümkün olmayan durumlarda yapılan tedavi

Bel ağrılarında hastaların kas gerginliğini gidermek eklem hareket açıklığının devamını sağlamak gergin eklem kaslarını ve bağlarını rahatlatmak , bozulmuş uyku düzenini (ağrıya bağlı olarak) düzeltmek hedeflenmelidir. bütün bunlar için

  1. Antienflamatuar analjeziklerden , miyarolaksanlardan , lokal enjeksiyonla aneljezi sağlamak , bölgesel stabilite ile trvmatize olmuş kasları rahatlatmak psikolojik sorunlara yönelerek hastayı rellakse etmek gibi yöntemler kullanılır.
  2.  Aynı şekilde hastanın tedavisinde başka bir yolda fizik tedavi ajanlarından faydalanmaktır. Infraruj , diatermi , klasik masaj , alçak ve orta frekanslı akımlar lomber traksiyon gibi

Bel ağrılarına sebep olan kök basılı disk herniasyonlarında medikal ve fizik tedaviye cevap vermeyen nörolojik defisiti gelişmiş radyolojik tetkiklerin desteklediği durumlarda hastaya operasyonda tedavi yöntemleri arasındadır.