12 Saat Açlık Gerektiren Testler

 

 

12 SAAT AÇLIK GEREKTİREN TESTLER

Alkali fosfataz
Alkali fosfataz izoenzimleri
Beta – Crosslaps ( Beta – CTx)
Büyüme hormonu ( GH )
C-peptid
Çinko
Demir
Folik asit
Fosfor
Gastrin
Glukoz
Homosistein
İnsülin
Kalsitonin
Kolesterol ( total , LDL , HDL , VLDL )
Kortizol

Laktat
Lipoprotein (a)
Osteokalsin
Parathormon ( PTH )
Potasyum
Safra asitleri
Serbest yağ asitleri ( FFA )
Trigliseridler
Ürik asit
Vitamin B 12
Vitamin D ( 25-hidroksi vitamin D )
Vitamin D3 ( 1,25-dihidroksi vitamin D3)
Vitamin E