RADYOLOJİ


Bilgisayarlı Tomografi
Renkli Doppler USG
Ultrasonografi
Mammografi
Kemik Yoğunluğu Ölçümü
Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Röntgen ışınları (x ışınları) ile, vücudu ince dilimler şeklinde kesitler ile inceleyen bir tekniktir. Gelişen teknolojinin sunduğu çok kesitli BT cihazlarının hızı artmış, alabildikleri kesit kalınlıkları azalmıştır. Tek bir nefes tutma süresinde (15-20 saniye) tüm vücut, dilimler halinde görüntülenmekte; aralıksız alınan kesitler bilgisayarda işlenerek anatominin daha iyi anlaşılması sağlanabilmektedir.

İnceleme sırasında hastanın bilgisayarlı tomografi masasında hareketsiz olarak yatması gerekir. Masa, cihazın orta kesimine doğru hareket ederken ilgili vücut kesimini görüntülemek için çok sayıda kesitsel görüntü cihaz tarafından alınır. İnceleme sırasında acı ya da ağrı hissi oluşturacak bir uygulama bulunmamaktadır.

Karın BT tetkiklerinde genellikle ağızdan içirilen ilaçlı su ile tüm barsakların boyalı su ile dolması sağlanarak, barsak içinde ya da duvarında yer alan kitlelerin diğer dokulardan ayrımı kolaylaştırılır. Damardan pompa ile hızla verilen ilaç ile kanı boyayarak aynı incelemede damarların durumu, kitle ile damarların ilişkisi, kitlenin kanlanma özellikleri ve bazı kitlelerin görülebilir hale gelmesi sağlanır.

BT radyasyon içermesi nedeniyle gereksiz yapılmamalıdır. Hızlı yapılması, dakikalar içinde çok farklı organ sistemlerini incelemesi nedeniyle tercih edilmektedir.
Renkli Doppler USG

Sesin hareket eden yapılardan yansırken frekans değişikliği göstermesi temeline dayanan bu yöntem ile damarsal yapılardaki akım incelenir. Akım bilgisi, akımın transdusere olan ve yönü ve hızına göre renklendirilip, B-Mod denilen gri skaladaki damar görüntüsünün içine yerleştirilirse renkli Doppler görüntüleme elde edilir. Grafik şeklinde Doppler spekturumu kullanılarak akım hızlari ölçülür, akım tipleri saptanır.

Renkli doppler USG yöntemi aşağıdaki durumlar hakkında bilgi verir.

  • Arteriyel (atardamar) ve venöz (toplardamar) yapıların incelenmesinde (örneğin boyun damarları-karotis ve vertebral arterler,ekstremite-kol, bacak arter-venleri, böbrek arterleri, karaciğer ve portal sistem vb);skrotumda varikosel araştırmasında;meme, testis, tiroid, paratiroid, lenf bezleri ve yumuşak doku gibi yüzeyel yapılar ile parankimal organlarda oluşan tümoral ve iltihabi oluşumların damarlanmasının incelenmesinde kullanılır.
  • Damarsal yapılarda tıkanıklığı, venöz kapak yetmezliğini, renal arter stenozunu saptanmasını sağlar.
  • Gebelikte 20.haftadan itibaren umbilikal arterde ve fetal organlarda yapılan Doppler incelemeleri fetusta gelişme geriliği veya fetal distress olup olmadığı hakkında bilgi verir.
  • Jinekolojik tümörlerde transvaginal olarak yapılan Doppler incelemesi tümörün iyi veya kötü huylu olup olmadığı hakkında bilgi verir.
  • Ektopik gebelik (dış gebelik), over torsiyonu hakkında bilgi verir.
  • Transplante organlarda perfüzyonun değerlendirilmesini sağlar.
Ultrasonografi

Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Ultrasonda radyasyon kullanılmaz. Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir.

Cihazdan gönderilen ses dalgaları, hasta vücudundan yansıdıktan sonra gene aynı cihaz tarafından algılanır. Yansıma farklılıkları organdan organa değişir. Bu nedenle farklı yansımaların olduğu yapılar, farklı görüntüler verirler. Normal yapılar içindeki bir ur ya da kist, ses demetlerini farkli yansıttığı için farklı yapıda gözlenir ve tanı konulur.

Görüntü oluşturulması sırasında "prob" hasta vücudunda gezdirilirken, altında kalan bölümün kesit görüntüleri, hareketli organlar gibi ekranda kayar. Bu esnada radyolog tanı koyar. Elde edilen görüntülerin tanıda çok fazla bir katkısı yoktur. US işlemi, ihtisasları süresince yaklaşık 1 yıl eğitimini alan radyologlarca yapılır.

Ultrason çoğunlukla karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, böbrekler, mesane, yumurtalıklar ve rahim gibi karın içi organların görüntülenmesi için kullanılır. Ultrason çekilmesi için başvuran hastaların en sık şikayeti karın ağrısıdır. Karaciğer ve dalak gibi karın içi organların büyümesi, safra kesesi ve böbrek taşları, apandisit, yumurtalık kistleri ve karın içindeki tümörler ultrason ile teşhis edilebilen hastalıklardan bazılarıdır.

Bugüne kadar gebelikte ve diğer incelemelerde gösterilebilen bir yan etkisi yoktur.
Mammografi

Mammografi; düşük dozda çekilen bir meme röntgen filmidir. Memede, muayene ile saptanamayacak kadar küçük anormalliklerin tespit edilmesi amacı ile çekilir. Mammografinin gerçek değeri budur. Çünkü bu sayede, hastalık muayene ile tespit edilebilecek safhadan önce saptanır. Bu nedenle kesin hayat kurtarıcıdır.

Kırk yaşını geçen kadınlar her yıl veya iki yılda bir mammografi çektirmeli ve her yıl uzman bir hekime meme muayenesi olmalıdır. Elli yaşını geçen kadınlar ise her yıl mammografi çektirmeli ve hekime muayene olmalıdır.

Meme muayenesi esnasında bulunan şüpheli bir kitlenin yerinin ve özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yaygın ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 50 yasın üzerindeki kadınlarda bulunan kitlelerin %85 ila %90'inin hissedilebilir büyüklüğe ulaşmasından 2 yıl kadar önce mammografi ile belirlenebileceği tahmin edilmektedir.

Meme kanseri açısından hiçbir risk faktörü bulunmayan, hiçbir şikayeti olmayan ve yıllık meme muayeneleri normal olan kadınlarda da belli aralıklarla meme kanseri tarama testi olarak rutin mammografi önerilmektedir.
Kemik Yoğunluğu Ölçümü

Dansitometre, Kemik yoğunluğu ölçümüdür. Cihaz düşük dozda X ışını ve bilgisayar kullanarak kemik yoğunlugu ölçümü yapmaktadır. Hastanemizde bu konuda en gelişmiş teknolojiyle donatılmıştır.Kemik yoğunluk ölçümüdür.Başka bir deyişle kemiğin kırılganlık riskini belirleyen ölçüm yöntemidir.

Osteoporoz saptanırsa kişinin aldığı ilaçtan faydalanma oranı için ilaç takibi de belirli aralıklarla bu cihaz ile yapılmaktadır. Ölçüm 1 dakika içinde yapılır. Osteoporoz’da bir ağrı hissetmediklerinden verilen ilaçları almaktan vaz geçenlerin problemleri sessizce artmaktadır.

20-45 yas arası kadın ve erkekler mutlaka bir kere kontrol olmalıdır.


SORULARINIZ İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU KULLANABİLİRSİNİZ