NÖROLOJİ


Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

Günümüzde nörolojinin etkin bir biçimde uygulanabilmesi; gelişen teknolojiden gereği gibi yararlanılabilmesi, çok genişleyen nörolojik bilimler alanlarında özel uzmanlığa sahip bir ekip çalışması ve esnek hızlı bir hizmet sunum organizasyonu ile mümkün olmaktadır.

Hastanemizin amacı nörolojideki bu gelişmeler ışığında, problemleri aşan ve modern, hızlı, mevcut olanının en iyisi olan yani hastalarımızın hak ettikleri hizmetin sunulmasıdır.