İDARİ BİRİMLER


Genel Koordinatörlük
Hastane Direktörlüğü
Başhekimlik
Başhemşirelik
Hastane Müdürlüğü
Muhasebe
Bilgi İşlem
Kalite Yönetimi
Halkla İlişkiler
Tanıtım Pazarlama
Destek Hizmetleri
Genel Koordinatörlük

Bu bölümde şu anda içerik bulunmuyor.
Hastane Direktörlüğü

Bu bölümde şu anda içerik bulunmuyor.
Başhekimlik


KİŞİSEL BİLGİLER
 •         İsim:
 •         Doğum Yeri:
 •         Doğum Tarihi: 

ÖĞRENİM DURUMU

 •          ÜNİVERSİTE
 •          İHTİSAS 

İŞ TECRÜBELERİ

 •         ÖZEL İSTANBUL HOSPİTAL
Başhemşirelik


 Modern hemşireliğin kurucusu Florence nightingale şu sözü ile ünlüdür,
‘’Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine terk edilmiştir.’’

Hemşirelik alanında çalışmak isteyenlerin bedence sağlıklı ,insanlarla iyi iletişim kurabilen,sabırlı,hoşgörülü sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara ,özellikle sağlığını kaybetmiş insanlara yardım etmekten memnuniyet duyan kimseler olmaları ve mesleğini sevmeleri gerekmektedir.

Çünkü,hemşirelik,Mesleki eğitim almış,hekimle işbirliği yaparak hastaya bakan sağlık çalışanına verilen isimdir.

Tüm hemşireler meslek hayatlarında, temel prensipleri ortak olan bakım ve uygulamalarda bulunmakta,genellikle hekimin yanında yer almaktadır.
Bu hizmetlerin kalitesinin artırılması için bakımların protokol haline getirilmesi ve standartların belirlenmesi kaçınılmazdır.bu nedenle mesleğimizi icra ederken bizlere yol gösterecek Hastane Hizmet Kalite Standartları oluşturulmuş , hastanemiz kalite yönetim sertifikası almıştır.

İstanbul hospital hemşireleri, iyi ve kaliteli bakım prensibi ile hasta haklarına saygılı, kalite politikasını yakından takip eden ve takım ruhuna sahip bir tavırla hastalarımıza hizmet vermektedirler.

Hemşirelerimizin sahip olduğu yetenekle ve bizi destekleyen yönetim anlayışıyla önümüzde sınırlar olmadığına inanmaktayız.
Bu takımın bir üyesi olmaktan gurur duyuyor ,bütün hemşire arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Hastane Müdürlüğü

İstanbul Hospital hastane müdürlüğü, bağlı bulunan birimleriyle, tetkik ve tedavi hizmetleri haricinde kalan diğer hizmetlerle ilgili işlerin yürütülmesi görevini üstlenmiştir.
Muhasebe

Muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikteki işletmelere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara rapor halinde sunan bir bilim dalıdır.

Muhasebecilik mesleği insanların sahip olduğu ekonomik varlıkları kontrol etmek ve kendi yararlarına olacak şekilde arttırmak amacıyla yola çıkmıştır.

Ekonomi ve işletmelerin gelişmesi teknolojinin yaygınlaşması muhasebe ve muhasebe mesleğine olan ihtiyacı artırmıştır.
Bilgi İşlem

İSTANBUL HOSPITAL BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
Bilgi işlem, hastanemizin verilerini ve bilgisini saklayan, işleyen ve ayrıştıran birime denir. Günümüzde bilgi işlem kurumların alt yapısını sağlayan bölüm olarak düşünülsede, genel olarak bilgi işlem merkezinin üstlendiği çalışmalar bunun ötesindedir. Bilgi işlem, sağladığı teknik alt yapı ve hizmetler ile tüm verilerin saklanması ve ihtiyaç olması durumunda kullanılması ve bunlardan istatistik ve raporların çıkarılmasında en başta görev alır.

BİLGİ İŞLEMİN YAPTIĞI HASTANE İÇİNDEKİ ÇALIŞMALAR
 • Hastanemizin teknik konularıyla ilgilenmek.
 • Web sitesinin güncel kalmasını sağlamak.
 • Hastane grafik tasarım işlerine yardım etmek.
 • Bilgisayarların belirli zamanlardaki bakımlarını yapmak.
 • Hastane veritabanını kontrol altında tutmak.

BİLGİ İŞLEM MERKEZİ YÖNETİCİLERİ
Hastanemizin tüm bilgi işlem çalısmalarını planlar ve yönetir. Yeni yada geliştirilmiş sistemler kanalıyla hastane çalışmalarında, gelişmeler planlar. Bilgi işlem hizmetleri, geliştirme ve işletim çalışmalarını yönetir. Geliştirilmiş yöntemler, teknikler ve kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlayan bilgi işlem hizmetlerini kullanan uç kullanıcılarla işbirliği yaparak kuruluşun çalışmalarını geliştirmesine destek verir. Bilgi işlem kaynaklarını gereken biçimde yönlendirerek kullanıcılara etkin ve yetkin hizmet sağlar.
Kalite Yönetimi

ÖNSÖZ
Gelişen tıp teknolojisi, her geçen gün artan rekabet ortamında sunulan hizmetin kalitesinde sürekli iyileştirme yolundan gitmek kaçınılmazdır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde kalite kavramının da önemi artmıştır. Kalite, kişilere bağlı kalmaksızın işlerin yürüyebilmesi için bir sistem oluşturulmasıdır. Kalitede amaç sisteme herkesi dahil etmek, her işin performansını ölçerek iyileşmesini sağlamak ve mkoşulsuz müşteri memnuniyetini arttırmaktır. Bu amaçla sağlık hizmetlerinde kalite, gittikçe daha fazla önem arz etmektedir.

Hastanemizde ISO 9001:2008 standartlarına uygun, kalite yönetim sistemi çalışmaları başarıyla uygulanmaktadır. Her gün daha iyi ve daha güzele gitme çabası içindeki bütün hastane çalışanlarını ve kalite yönetimi ile ilgili çalışmaları yürüten ekip elemanlarını kutluyor, nice başarılı hizmetler diliyorum.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Hastanemizde mevcut uzmanlık dallarında kalite standartlarına ve mevzuatlara uygun, sağlık hizmetlarini daha iyi sunabilmek için hasta memnuniyetine odajklı kalite anlayışımız, çağdaş bilgi ve teknolojiyi yakından takip eden kendilerini mesleklerine adamış hekim ve yardmcı sağlık çalışanlarımız ile kaliteden ödün vemeden, her zaman daha iyisini başaracağımız inancı ile örnek olacak hizmetler sunmaya devam ederek, kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak ve sürekli iyileştirerek hastanemizin kurumsal imajını daha ileriye götürmektir.

MİSYON
Tıbbi Bilimsellik ve etik ilkelerden ödün vermeden , hasta hak ve mahremiyetine saygılı , hastalarına hekim seçme hakkı tanıyan , çalışanların ve hasta, hasta yakınlarının memnuniyetini önemseyen , tedavi süresinde alının kararlar hakkında hastayı ve hasta yakınını bilgilendirerek hasta ve çalışan güvenliğine özen gösteren , sağlık alanındaki gelişmeleri takip ederek, çalışanlarımızın bilimsel eğitimler almasını sağlayan bir hastane olmaktır.

VİZYON
Çağdaş bir yönetim anlayışı ile teknolojik ve bilimsel uygulamaları ile örnek olan ve Uluslararası Akreditasyon çalışmalarına ulaşmayı hedefleyen bir sağlık kuruluşu olmaktır.
Halkla İlişkiler

Halkla ilişkiler konusunda eğitimli personellerimiz, hasta veya ziyaretçilerimizi hastanemize adım attığı andan itibaren karşılayıp, yönlendirerek ve bilgilendirerek ev sahipliği yapmak için sizleri polikliniklerimizin bulunduğu bölgede kendilerine ayrılan departmanda güler yüzle beklemektedirler.

Hastanemiz sağlık hizmetleri ile halkla ilişkiler alanında yürütülen faaliyetlerde en önemli ortak özelliğin güven unsuru olduğunun ve hastanın henüz almadan deneme imkanının bulunmadığı sağlık hizmetlerinin tüketiminde, hasta doktor ilişkisi büyük ölçüde güvene dayandığının bilincinde olan hastane yönetimimiz, sunmakta olduğumuz sağlık hizmetlerini halka duyurmak, benimsetmek, hastanemiz hakkında halkımızda olumlu bir hava yaratmak, diğer taraftan da halkımızın hastane hakkında düşünce, görüş, istek ve şikayetlerini öğrenmek ve sonuçta da hedef kitle ile işbirliğine gitmeyi kendine hedef seçmiştir.
Tanıtım Pazarlama

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamanın ve reklam araçlarının kullanılarak finansal kazançlar elde edilmesinin ötesinde başka amaçların da gerçekleştirilmesi gerekliliği özellikle ilişki pazarlamasının uygulanmasını kolaylaştırmakta ve giderek kullanım düzeyinde artışlar görülmektedir.

Giderek artan rekabet koşulları ve müşteri taleplerinin hastane kaynaklarını en verimli biçimde kullanmaya zorlaması, gelecekte ilişki pazarlaması felsefesini hastanesine en iyi yerleştirmiş olan hastaneleri başarıya ulaştıracaktır.

Biz de İstanbul Hospital Pazarlama Birimi olarak bu felsefe doğrultusunda haraket ederek; mevcut hasta potansiyelinin devamlılığını sağlamak amacıyla Halkla İlişkiler Birimiyle birlikte haraket ederek müşteri (hasta) memnuniyetini artırmak için ortak çalışmalar yapmaktayız.

 • Mevcut potansiyeli artırmak için hastanemizin kaliteli hizmet anlayışını yeni kitlelere duyurmak ve tanıtmak için ciddi çalışmalar yapmaktayız.
 • Çevremizde bulunan iş yerleri ziyaret edilerek, hastanede bulunan branşların tanıtımı ve hangi hizmeti nasıl alabilecekleri konusunda görüşmeler yapıp sözleşme yapmak,
 • Eğitici ve tanıtıcı broşürler hazırlamak ve kurum içinde ve dışında uygun yerlere ulaşmasını sağlamak,
 • Basınla ilişkileri yürütmek,
 • Hastanenin bünyesinde bulunan teknolojisini ve hizmetlerini tanıtmak,
 • Yeni imaj yaratma çalışmalarında bulunmak,
 • Hastane içi ve dış görsellerin düzenlenmesi ve tasarlanmasını sağlamak,
 • Grafik ve tasarım çalışmalarını organize etmektir.
Destek Hizmetleri

Destek hizmetler birimi hastanemizdeki planlı tadilatlar, teknik hizmetler, çevre temizliği gibi konularda faaliyet göstermektedir

Hastanemizin genel işleyişindeki teknik aksaklıkların giderilmesi için haftanın 7 günü, 24 saat göreve hazır kadrosuyla en hızlı çözümlerini sunmaktadır.


SORULARINIZ İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU KULLANABİLİRSİNİZ