ENDOSKOPİ


Gastroskopi
Rektoskopi
Kolonoskopi
Sigmoidoskopi
Gastroskopi

Gastroskopi yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının direkt görerek incelenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Bu işlem ucunda ışık ve mikro kamera bulunan ince, yumuşak ve bükülebilen tüp şeklinde bir alet yardımıyla yapılmaktadır.

Gastroskopi işlemi aşağıdaki durumlarda yapılır.

 • Yutma güçlüğü, göğüs arkasında yanma ve ağrı, ağza acı su gelmesi gibi yemek borusunu ilgilendiren hastalıkların teşhisinde
 • Karnın üst kısmında ağrı, yanma, ekşime, bulantı, kusma, tedaviye dirençli kansızlık, nedeni bilinmeyen kilo kaybı gibi mide ve on iki parmak bağırsağını düşündüren hastalıkların teşhisinde
 • Ağıdan taze kan gelmesi ve kahve telvesi tarzında kusma veya siyah dışkılama ile kendini belli eden üst sindirim sistemi kanamalarının nedeninin tespit edilmesinde
 • Yemek borusu ve mide kanserlerinin teşhis edilmesinde
 • Gastroskopi iltihaplı bölgelerin, küçük ülserlerin ve tümörlerin tespit edilmesinde ilaçlı mide filmine göre daha güvenilir bir yöntemdir. Ayrıca gastroskop içerisinden geçirilen ince bir alet yardımıyla ağrısız biyopsi alma şansı da mevcuttur.
 • Yine gastroskop içinden geçirilen özel aletler yardımıyla darlıkların genişletilmesi, polip adı verilen tümörlerin cerrahiye gerek kalmadan çıkarılması, yutulan yabancı cisimlerin çıkarılması ve kanamaların tedavisi de mümkündür.


Rektoskopi

Rektoskopi, rektum ve alt kalın barsağın parmak kalınlığında ucu ışıklı fleksible aletle incelenmesidir.Sağlıklı gözlem için barsağın tamamen boş ve temiz olması gereklidir. Genel olarak sulu diyet, laksatif ve lavman kullanılarak hazırlık yapılır. Kanama odağı, polip, tümör ve mukozal değişiklikler gözlenebilir ve bu bölgelerden biyopsi alınarak daha detaylı incelemeler yapılabilir.


Kolonoskopi

Kalın barsak, Rektum ve Anüs hastalıklarının incelenmesinde kullanılan endoskopik yöntemlerden en önemlisidir. Anüsten başlayarak Rektum ve Kolonların tamamının görülerek muayenesidir.

Kolonoskopi aleti, yaklaşık 1 cm kalınlığında olup kolonların tamamını inceleyebilecek uzunlukta ve barsak kıvrımlarına uygunluk gösterebilecek bir yapıdadır. Bu muayene sırasında lezyonu hastalıklı kısmı görmenin yanı sıra, gerekir ise buralardan biyopsi yapılabilir. Ayrıca poliplerin çıkarılması ve kanama odaklarına sklerozan madde (kan durdurucu) enjeksiyonu yapılabilir.

Aşağıdaki durumlarda kolonoskopi yapılır.

 • Kolo-Rektal hastalıkların genel belirtilerinde
 • 50 yasdan sonra 3-5 yılda bir kez rutin muayene olarak
 • Karına ait izah edilemeyen müphem belirtilerde
 • Kolon ve Rektum kanseri veya polipleri nedeni ile daha önce tedavi edilen hastaların izlenmesinde
 • Ülseratif kolit ve crohn gibi iltihabi barsak hastalığı olanların izlenmesinde
 • Yakın akrabasında (anne, baba, kardeş ) kolon-rektum kanseri olanlarda
Sigmoidoskopi

Sigmoidoskopi barsakların son 1/3 lük kısmını oluşturan rektum ve kolonun son kısmının tetkikidir. Sigmoidoskop ucunda bir mercek ve ışık kaynağı olan, kolay bükülebilen fiberoptik bir cihazdır. Fiberoptik teknolojisi sayesinde barsağın içi bu aletle görülebilir.

Sigmoidoskopi kolorektal kanser taramalarında kullanılır. 50 yaşından başlamak üzere her 3-5 yılda bir tekrarlanmalıdır.Ailevi poliposis (barsaklarda çok sayıda polipin oluştuğu bir hastalık), ülseratif kolit veya ailede bir kolorektal kanser hikayesinden dolayı kolorektal kanserlere yakalanma riski yüksek olan kişilerde her ne kadar kolonoskopi daha etkili olsa da 35 yaşından itibaren düzenli aralıklarla sigmoidoskopi yapılması da erken tanı açısından faydalı olmaktadır.

Sigmoidoskopi gaitada gizli kan testi pozitif olanlarda veya rektal tuse bulguları normal olmayanlarda bir sonraki tetkik olarak uygulanabilir. Rektal kanamalarda veya sindirim sisteminin alt kısımlarını ilgilendiren bazi belirtilerde kaynağı belirlemek için kullanılabilir.

Sigmoidoskopi esnasında anormal bir yapı görülürse sigmoidoskopun içinden geçirilen bir biyopsi aleti ile laboratuvarda incelenmek için örnek doku parçası alınabilir.(biyopsi) Genellikle sigmoidoskopi de bir anormallik görülürse kolonoskopi gerekebilir.

Sigmoidoskopiden hemen sonra normal yaşantınıza dönebilirsiniz. Eğer biyopsi alındıysa sonuçların çıkması için birkaç gün beklemek gerekebilir. İşlem sırasında veya sonrasında fazla bir komplikasyon görülmez. Çok seyrek olarak (Polip çıkartılması, biyopsi sonucu) kanama, barsak delinmesi gibi komplikasyonlar oluşabilir.SORULARINIZ İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU KULLANABİLİRSİNİZ