ÇOCUK CERRAHİSİ


Sadece çocukların cerrahi hastalıklarının teşhis ve tedavisi için eğitim almış, bu alanda deneyim kazanıp cerrahi müdahale “yasal yetkisini” almış tıp doktoruna Çocuk Cerrahisi Uzmanı (Pediatrik Cerrah) denir.

Çocuk cerrahları, çocukların ürolojik, genital, sindirim sistemi, solunum sistemi hastalıklarının cerrahi tedavileri ile uğraşırlar.

Kalp dışı göğüs cerrahisi, onkolojik cerrahi, endokrin cerrahisi, çocuk jinekolojisi, endoskopi, laparoskopi ve torakoskopi, yaralanmalar, travma, çocuk cerrahlarının uzmanlık alanına girer.

Doğumdan 15 yaşa kadar olan dönem çocuk cerrahisini ilgilendirir.

Konforlu, ağrısız ve onun psikolojik gelişimine zarar vermeyecek şekilde çalışmak, İstanbul Hospital çocuk cerrahlarını diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerdendir.